Poznaj firmę PITREX

PITREX to przedsiębiorstwo budowlane przyjazne klientowi. Specjalizujemy się w budowie i sprzedaży mieszkań w Pruszczu Gdańskim i okolicznych miejscowościach. Nasza firma działa od 1995 roku a na rynku trójmiejskim od 2002 roku.

Największą uwagę przykładamy do jakości, solidności i terminowości naszych usług.

Zadaj pytanie

Pozostajemy do Państwa dyspozycji w dni powszednie od 8:30 do 15:30. Odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych inwestycji i warunków handlowych. Wybierz najlepszą formę kontaktu na tej stronie.

Promocja

Tylko teraz! Ceny mieszkań

DO NEGOCJACJI

O firmie PDF Drukuj Email

Jeste?my firm? z kilkunastoletnim do?wiadczeniem. W ramach prowadzonej dzia?alno?ci zajmujemy si? przede wszystkim budownictwem mieszkaniowym. Realizujemy tak?e inwestycje mieszkaniowo-us?ugowe.

Firma swoje dzia?ania g?ównie skupi?a na terenie miejscowo?ci Pruszcz Gda?ski i Juszkowo. Wychodz?c naprzeciw rosn?cym potrzebom
i wymaganiom Klienta dajemy mo?liwo?? w?asnej aran?acji wn?trz. Do tej pory przede wszystkim mo?emy pochwali? si? powstaj?cym, kameralnym OSIEDLEM KWIATOWYM  w Juszkowie, gdzie na bie??co prowadzimy sprzeda? mieszka? i gara?y.  Ponadto, na terenie Pruszcza Gda?skiego oddali?my do u?ytku mieszkania oraz powierzchnie u?ytkowe przy ul. Obro?ców Wybrze?a, Mickiewicza. Równie? w Pruszczu Gda?skim zrealizowali?my inwestycj? po?o?on? przy ul. Sybiraków.

W przypadku ka?dej inwestycji zapewniamy wykonanie infrastruktury. Dwupi?trowe budynki wykonywane s? z materia?ów wysokiej jako?ci. Wi?kszo?? oferowanych mieszka? posiada du?e balkony i piwnice.

W budynkach znajduj? si? kot?owanie gazowe, które s? w?asno?ci? Wspólnoty Mieszkaniowej. Mieszkania charakteryzuj? si? niskimi kosztami eksploatacyjnymi (wysoko?? op?at reguluje Wspólnota Mieszkaniowa).

Nasza Firma dok?ada wszelkich stara?, aby u?ytkowaniu  mieszka? i lokali towarzyszy?o  zadowolenie oraz  przyjemno??.


 

Ankieta

Jak do nas trafiłeś?